Utlåtanden av Kommunförbundet om planen för de offentliga finanserna, Kommunekonomiprogrammet samt vård- och landskapsreformen

lausunnot

Början av året har varit exceptionell både ekonomiskt och politiskt.

I planen för de offentliga finanserna och det anknytande Kommunekonomiprogrammet för 2018–2021 har vård- och landskapsreformens verkningar för första gången skrivits in fullt ut från och med 2019. Verkningarna är mycket dramatiska. I planen för de offentliga finanserna och Kommunekonomiprogrammet är utgångspunkten att kommunernas utgiftstryck lättar genom reformen. Reformen hänger ändå i stor utsträckning ihop med självstyrelsen och olika slags kommuners kommande ekonomiska bärkraft.

De centrala frågorna i år och nästa år gäller tryggandet av den spirande ekonomiska tillväxten, verkställandet av konkurrenskraftsavtalet och uppskattningen av de statliga åtgärdernas verkningar på kommunerna. Konkurrenskraftsavtalet minskar kommunernas inkomstbas betydligt. Kommunerna antas också snabbt genomföra sparåtgärder såsom förlängningen av arbetstiden och effektiviseringen av den specialiserade sjukvården. Statsandelarna skärs därför ner i motsvarande mån redan på förhand.

Efter de relativt bra bokslutsuppgifterna för 2016 uppskattar Kommunförbundet att kommunernas ekonomi i år och nästa år kommer att bli kärvare än vad som förutspås i planen för de offentliga finanserna. De föreslagna sparåtgärderna kommer också att ta längre tid att genomföra i praktiken än vad som förutspåtts.

Kommunförbundets utlåtanden om planen för de offentliga finanserna och Kommunekonomiprogrammet (på finska) finns bakom följande länk.

https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/talous/kuntaliiton-kannanotot-julkisen-talouden-suunnitelmaan-2018-2021

Utlåtandena om vård- och landskapsreformen (på finska) finns här:

https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/laki/sote-ja-maakuntauudistuksen-valiokuntakuulemiset

Etiketter