Cirkulär 1/2018, 3.1.2018

Förteckning över cirkulären år 2017

 

Oheisena lähetämme tiedoksi luettelon Suomen Kuntaliiton vuoden 2017 yleiskirjeistä.

-----------

Bifogat sänder vi för kännedom en förteckning över Finlands Kommunför­bunds cirkulär
år 2017.

 

Lisätietoja / Närmare upplysningar:
Piia Huttunen, puh / tfn 09 771 2648,
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi

                                

SUOMEN KUNTALIITTO
FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

 

Timo Leivo                        
talous- ja hallintojohtaja     
ekonomi- och förvaltningsdirektör

Piia Huttunen
arkistonhoitaja
arkivarie

 

LIITE             Yleiskirjeluettelo 2017
BILAGA         Förteckning över cirkulären år 2017

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information