Korrigerat cirkulär 3/2020 15.4.2020, Anu Nemlander

Nationella veterandagen 2020

Nationella veterandagen firas måndagen den 27 april 2020.

Delegationen för Nationella veterandagen publicerade i början av 2020 en rekommendation om hur olika organisationer kan ordna och delta i evenemang på Nationella veterandagen.

I det rådande coronapandemiläget är dock offentliga evenemang med fler än 10 personer förbjudna. Det centrala målet med förbudet är att begränsa pandemins framfart och skydda personer som hör till riskgrupperna. Av ovan nämnda orsaker kan Nationella veterandagens huvudfest i Tammerfors samt de regionala och lokala festerna i år inte ordnas i enlighet med den tidigare rekommendationen.

Det rekommenderas att Nationella veterandagen under undantagsförhållandena firas i enlighet med bestämmelserna, föreskrifterna och rekommendationerna utan att någons hälsa äventyras.

Finlands Kommunförbund sänder den riksomfattande rekommendationen om firande av Nationella veterandagen år 2020 till kommunerna för kännedom.

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Minna Karhunen
verkställande direktör

Anu Nemlander
sakkunnig

Etiketter
Anu Nemlander

Förnamn
Anu
Efternamn
Nemlander
Sakkunnig, chef för informations- och ekonomiteamet

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2612
Mobiltelefon
+358 50 563 6180
Ansvarsområden
  • ekonomi och servicestrukturer inom hälso- och sjukvården
  • kostnadsjämförelser mellan kommuner
  • klientavgifter inom hälso- och sjukvården
  • internationell verksamhet
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Social- och hälsovård
Statistiksakkunniga