Stiina Torkkel

Sakkunnig i kommunikation
Kommunikationsenheten
+358 9 771 2455, +358 40 528 5359
Stiina.Torkkel@kuntaliitto.fi
Ansvarsområden
  • kommunikation i juridiska frågor
  • kommunikation i upphandlingsfrågor
  • utveckling av webbtjänsterna
  • kontakter med medier