Inspelning och material från Kommuninformationsprogrammets förändringsseminarium

​Kommuninformationsprogrammets 5:e förändringsseminarium ordnades på Finansministeriet den 18.1.2017. På tillställningen presenterades utvecklingsprogrammet för kommunernas ekonomiuppgifter, statistik och informationsförsörjning. Presentationen innehöll också en vägkarta över kommuninformationsprogrammets resultat. Presentation av denna hittas på stället 3:35:00 i inspelningen (på finska). Vägkartan beskriver de steg som kommunen kan eller bör ta då ekonomiuppgifternas insamlingssätt ändras i kommunen.

Länk till det finskspråkiga materialet (på finska): https://wiki.julkict.fi/julkict/kuntatieto/ohjelman-viestinta/muutosviestinta/6-3-1-ohjelman-muutosseminaarit/kuntatieto-ohjelman-muutosseminaari-5

Och direkt länk till inspelningen finns här (på finska): http://www.mediaserver.fi/live/vm

Etiketter