Kampanjen Min naturgåva till hundraåringen har inletts

Kommun – ge en naturgåva till det 100-åriga Finland!

Med anledning av 100-årsjubileet för Finlands självständighet inleds kampanjen Min naturgåva till hundraåringen, där markägare uppmuntras att inrätta naturskyddsområden på sina marker. Staten går med i kampanjen med en motsvarande skyddsinsats. Skyddet genomförs på frivillig basis och utan ersättning genom att man inrättar ett privat naturskyddsområde enligt naturvårdslagen.

Kampanjen gäller alla privata markägare, också företag. Kommunförbundet uppmuntrar också kommunerna att delta i jubileumskampanjen och skydda sin egen mark. Donationer från offentliga sammanslutningar ökar dock inte statens skyddsinsats i kampanjen.

Kampanjen fick sin början med rundabordsdiskussioner för skogssektorn och dess intressentgrupper som jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen sammankallat från och med januari 2016. Målet med denna rundabordsprocess har varit att nå en samsyn och hitta nya metoder och insatser för att samordna bioekonomiska mål och trygga mångfalden i skogarna. Från Kommunförbundet har miljöchef Miira Riipinen deltagit i diskussionerna och presenterat kommunernas möjligheter och behov i fråga om användningen av skogen och tryggandet av den biologiska mångfalden.

Närmare upplysningar:

 

 

Mer på webben

Etiketter