Miira Riipinen

Miira Riipinen

direktör, regioner och samhällen
Enheten för samhälle och miljö
+358 9 771 2106, +358 40 824 4401
Miira.Riipinen@kuntaliitto.fi
Ansvarsområden
  • Utveckling och uppföljning av kommunernas miljövårdsförvaltning
  • Främjande av kommunernas miljövård
  • Vatten- och naturvård
  • Klimatförändring
  • Cirkulär ekonomi
  • Hållbar utveckling