Cirkulär 8/2017, 21.2.2017, Heikki Telakivi

Nationella veterandagen

Nationella veterandagen firas torsdagen den 27 april 2017. Veterandagen firas nu för 31 gången som ett riksomfattande evenemang.

I år sker det under devisen

Kansallinen veteraanipäivä – Sinun veteraanipäiväsi
Nationella veterandagen – Din veterandag

Det är önskvärt att kommunerna och samkommunerna medverkar i firandet genom att ar-rangera många olika evenemang och program.

Riksomfattande huvudkommittén för Nationella veterandagen och Finlands Kommunförbund hoppas att kommunerna och samkommunerna utöver veteranerna särskilt beaktar de unga i arrangemangen kring firandet. Vi hoppas också att kommunerna aktivt samarbetar med församlingarna, försvarsmakten, medborgar- och försvarsorganisationerna, ungdomsorganisationerna och övriga lokala sammanslutningar.

Vi bifogar rekommendationen från Riksomfattande huvudkommittén för Nationella veteran-dagen som stöd för de lokala arrangemangen.

Huvudfesten ordnas i år i Lahtis den 27 april.

De evenemang som ordnas av kommunerna och samkommunerna har också denna gång en central och framträdande roll i firandet av Nationella veterandagen.

År 2017 firar vi Finlands 100 år av självständighet. I samband med firandet har Kommunförbundet ombetts medverka till katalogiseringen och bevarandet av minnestavlorna Pro Patria över de stupade i våra senaste krig.

Sådana minnestavlor finns i flera skolor och läroanstalter, stads- och kommunhus, kyrkor och garnisonsbyggnader. De förekommer också i flera företag. Ändå finns de inte katalogiserade någonstans, än mindre avbildade. I vissa kommuner har minnestavlorna samlats i förråd på grund av att fastigheter renoverats eller rivits eller till följd av kommunsammanslagningar. Förbundet hoppas att sådana här minnestavlor kunde få en synlig plats exempelvis i kommunhusen.

Kommunförbundet hoppas att kommunerna ska göra upp förteckningar över de minnestavlor Pro Patria som finns i deras egna fastigheter och – i mån av möjlighet – i samarbete med församlingarna och garnisonen också göra upp förteckningar över deras minnestavlor och sådana som man känner till att finns i andra sammanslutningars fastigheter. Bäst kunde detta genomföras i samarbete med lokala reservistorganisationer genom att dra nytta av deras kunskap och knowhow.

När vi firar den hundraåriga självständigheten vore det bra med en riksomfattande vetskap om de här minnestavlorna som sattes upp för att hedra minnet av dem som offrade livet för att bevara självständigheten. Därför uppmanas kommunerna att förmedla de uppgifter de samlar in till Kaatuneiden muistosäätiö (De stupades minnesfond).

Kaatuneiden Muistosäätiö
Arkadiagatan 12 B 
00100 HELSINGFORS
e-post: toimisto@muistosaatio.fi
 

Närmare upplysningar:

 

Medlemmen i Riksomfattande huvudkommittén för Nationella veterandagen, 
Heikki Telakivi, direktör, internationella relationer med organisationer 
heikki.telakivi@kommunforbundet.fi
Finlands Kommunförbund, tfn 050 667 40

 

Mer information om huvudkommitténs riksomfattande rekommendation ger 
sekreteraren för Riksomfattande huvudkommittén för Nationella veterandagen,
överstelöjtnant Ilpo Karvinen, Huvudstaben, personalavdelningen
PB 919, 00131 HELSINGFORS
tfn 0299 510 145

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Jari Koskinen
verkställande direktör 

 

Heikki Telakivi
direktör, internationella relationer med organisationer

 

Bilaga
Rekommendation från Riksomfattande huvudkommittén för Nationella veterandagen

Läs mer om dessa teman