Anmälan till nätverket för kommunernas dataskyddsombud har inletts

EU:s allmänna dataskyddsförordning ska tillämpas nationellt från den 25 maj 2018. Enligt förordningen ska varje myndighet och varje offentligt organ som behandlar personuppgifter utnämna ett dataskyddsombud.

Kommunförbundet samlar dataskyddsombuden i sina medlemskommuner i ett nätverk ska vara en professionell stödgrupp för dataskyddsombuden.

Närmare information om det avgiftsfria nätverket för kommunernas dataskyddsombud och dess verksamhet samt anmälan till nätverket här »

 

Etiketter