Förmån för medlemmarna i nätverket för kommunernas dataskyddsombud: gratis webbinarium om informationshanteringslagen onsdag 28.11.2018

Medlemmarna i nätverket för kommunernas dataskyddsombud kan på onsdag 28.11.2018 kl. 13–14.30 avgiftsfritt delta i ett webbinarium om den lag om informationshanteringen inom den offentliga förvaltningen (informationshanteringslagen) som nu är under beredning. Tuula Seppo, som är sakkunnig vid Kommunförbundet och som har deltagit i beredningen, kommer att informera om lagen. Tuula är också medlem i såväl styrgruppen som arbetsutskottet i nätverket för kommunernas dataskyddsombud.

FCG Utbildning ansvarar för arrangemangen kring webbinariet och anmälan till det sker via utbildningskalendern: https://koulutus.fcg.fi/Koulutuskalenteri/Koulutustuote/id/10227 > ”Ilmoittaudu”.

Skriv in ”medlem” i fältet för tilläggsuppgifter på anmälningsblanketten så skickar FCG Utbildning ingen faktura för deltagandet. Anmälan ska göras senast tisdag 27.11.

FCG Utbildning skickar ett separat e-postmeddelande till de anmälda med anvisningar för deltagande i webbinariet. Om du vill ha närmare upplysningar om evenemanget kan du vända dig till FCG:s utbildningschef Päivi Raitio (tfn 050 394 7291, e-post: paivi.raitio@fcg.fi).

Information om nätverket för kommunernas dataskyddsombud

Nätverket för kommunernas dataskyddsombud är ett avgiftsfritt professionellt stödgruppsnätverk för dataskyddsombud som står i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande i en kommun, samkommun eller ett kommunalt bolag. Nätverket startades i början av 2018, men man kan anmäla sig till det när som helst under verksamhetens gång.

Närmare upplysningar om nätverket och om hur man anmäler sig till det finns på nätverkets egen webbplats.

Etiketter