Aktuellt

På denna sida finner du Kommunförbundets pressmeddelanden och nyheter och aktuell information från Kommunförbundskoncernen.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet.

Vaccindoserna styrs till sjukvårdsdistrikt med minst 100 per 100 000 invånare en tvåveckorsperiod. Statsrådet har ändrat förordningen om frivilliga covid-19-vaccinationer, vilket innebär att vacciner temporärt kan fördelas regionalt. Det här var inte möjligt enligt den tidigare förordningen

Vaccindoserna styrs till sjukvårdsdistrikt med minst 100 per 100 000 invånare en tvåveckorsperiod. Statsrådet har ändrat förordningen om frivilliga covid-19-vaccinationer, vilket innebär att vacciner temporärt kan fördelas regionalt. Det här var inte möjligt enligt den tidigare förordningen

Använd mask eller visir, håll avstånd, använd handsprit och följ anvisningarna när du röstar i kommunalvalet. Justitieministeriets anvisningar för ett coronasäkert val ligger nu ute på Valfinland.fi. Anvisningarna om kommunalvalet har beretts i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd

Flemmich säger att valet av bildningsdirektör i Kyrkslätt inte gick rätt till. Han är redo att ta ärendet till domstol. I måndags valdes Mikael Flemmich till ny bildningsdirektör i Grankulla av ett enhälligt fullmäktige. Samtidigt pågår i Kyrkslätt, där Flemmich fortfarande är t.f. bildningsdirektör

Flemmich säger att valet av bildningsdirektör i Kyrkslätt inte gick rätt till. Han är redo att ta ärendet till domstol. I måndags valdes Mikael Flemmich till ny bildningsdirektör i Grankulla av ett enhälligt fullmäktige. Samtidigt pågår i Kyrkslätt, där Flemmich fortfarande är t.f. bildningsdirektör

Daniela Sundberg föreslås för tjänsten när kommunstyrelsen möts på måndag. Endast en person sökte tjänsten som ekonomi- och personalchef vid Kimitoöns kommun. När kommunstyrelsen möts på måndag är förslaget att EM Daniela Sundberg väljs till tjänsten från och med 1.6. Fullmäktige fattar det slutliga

Daniela Sundberg föreslås för tjänsten när kommunstyrelsen möts på måndag. Endast en person sökte tjänsten som ekonomi- och personalchef vid Kimitoöns kommun. När kommunstyrelsen möts på måndag är förslaget att EM Daniela Sundberg väljs till tjänsten från och med 1.6. Fullmäktige fattar det slutliga