Aktuellt

På denna sida finner du Kommunförbundets pressmeddelanden och nyheter och aktuell information från Kommunförbundskoncernen.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet.

Använd mask eller visir, håll avstånd, använd handsprit och följ anvisningarna när du röstar i kommunalvalet. Justitieministeriets anvisningar för ett coronasäkert val ligger nu ute på Valfinland.fi. Anvisningarna om kommunalvalet har beretts i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd

Flemmich säger att valet av bildningsdirektör i Kyrkslätt inte gick rätt till. Han är redo att ta ärendet till domstol. I måndags valdes Mikael Flemmich till ny bildningsdirektör i Grankulla av ett enhälligt fullmäktige. Samtidigt pågår i Kyrkslätt, där Flemmich fortfarande är t.f. bildningsdirektör

Flemmich säger att valet av bildningsdirektör i Kyrkslätt inte gick rätt till. Han är redo att ta ärendet till domstol. I måndags valdes Mikael Flemmich till ny bildningsdirektör i Grankulla av ett enhälligt fullmäktige. Samtidigt pågår i Kyrkslätt, där Flemmich fortfarande är t.f. bildningsdirektör

Daniela Sundberg föreslås för tjänsten när kommunstyrelsen möts på måndag. Endast en person sökte tjänsten som ekonomi- och personalchef vid Kimitoöns kommun. När kommunstyrelsen möts på måndag är förslaget att EM Daniela Sundberg väljs till tjänsten från och med 1.6. Fullmäktige fattar det slutliga

Daniela Sundberg föreslås för tjänsten när kommunstyrelsen möts på måndag. Endast en person sökte tjänsten som ekonomi- och personalchef vid Kimitoöns kommun. När kommunstyrelsen möts på måndag är förslaget att EM Daniela Sundberg väljs till tjänsten från och med 1.6. Fullmäktige fattar det slutliga

Innan juni ska Olli-Pekka Heinonens efterträdare vara utsedd. Utbildningsstyrelsen söker en ny generaldirektör eftersom Olli-Pekka Heinonen är på väg till den internationella bildningsorganisationen IBO. Sjutton personer har sökt jobbet. Bland dem finns Kurt Torsell, direktör för

Förhandsröstningstiden i Finland är längre än vanligt, två veckor från den 26 maj till den 8 juni. Information om kommunalvalets förhandsröstningsställen och deras öppettider finns nu på nätet. Du hittar informationen här. I Finland finns 930 allmänna förhandsröstningsställen i kommunalvalet. De är