Pressrum

I pressrummet finner du Kommunförbundets pressmeddelanden och nyheter och aktuell information från Kommunförbundskoncernen.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet.

I Finland har vi redan firat midsommar men i Bryssel börjar sommaren först ta fart. Här rullar ännu vardagen på med olika evenemang och händelser. De nya politiska grupperingarna installerar sig i parlamentet och den europeiska veckan för hållbar energi (EUSEW) ägde rum förra veckan. Regionkommittén

I lagstiftningen om den grundläggande utbildningen och i grunderna för läroplanen identifieras bildningens betydelse för elevens förankring i arbetslivet. Utgångspunkten är att stödja elevernas uppväxt och utveckling samt att erbjuda kunskaper och färdigheter för framtiden. Eleven handleds i att

Vården blir en av de stora valfrågorna i vårens parlamentsval i Danmark. Regeringen vill reformera vården genom att lägga ner regionerna, medan den rödgröna oppositionen vill behålla dem. – Alla opinionsmätningar inför valet visar att vården är den fråga som väljarna prioriterar högst. Just nu leder

Island har fortfarande mikrokommuner, de minsta har bara omkring femtio invånare. – Inom tio år måste detta ändra. Vi funderar på både strukturella reformer, som beaktar servicen till invånarna på ett holistiskt sätt, och också på tvångssammanslagningar, säger det isländska kommunförbundet Sambands

Lasse Hansen arbetar sitt femte år som verkställande direktör på KS, Kommunförbundets systerorganisation i Oslo. Jag möter en hurtig och sportig man som cyklar till jobbet alla dagar och som tror att KS kommer att se helt annorlunda ut om fem år. I Norge pågår det en samhällsutveckling där

Det blir Lena Sjöblom som efterträder Kia Leidenius som sakkunnig i Kommunförbundets utbildningsteam. Sjöblom är för tillfället utbildningsplanerare på Finnish Consulting Group. Hon tillträder tjänsten på Kommunförbundet i augusti. Leidenius börjar i augusti jobba som specialplanerare med uppdrag

VALFINANSIERING Sex euro per röst. Så mycket kostar det i snitt att bli invald i Finlands riksdag. Kommuntorget har gått igenom redovisningen för valfinansieringen för de invalda 2019. Statminister Antti Rinnes (SDP) valkampanj kostade 5,18 euro per röst och justitieminister Anna-Maja Henrikssons

Berlinmurens fall blev en rivstart för det internationella samarbetet världen över. Kommunförbundets direktör Heikki Telakivi var med när världen öppnade sig för de finländska kommunerna. – Tack och lov har det internationella samarbetet har blivit mindre ceremoniellt med åren. Idag är gräsrötterna

Regeringen föreslår tilläggsanslag för bastrafikledshållning och trafikprojekt. I Västnyland applåderas beslutet att föreslå 60 miljoner euro för grundförbättringar av kustbanan och principbeslutet om elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan. I den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2019 föreslår

I stora städer stabiliserades kostnadsutvecklingen för hälso- och sjukvården, i medelstora kommuner ökade social- och hälsovårdskostnaderna Kommunförbundet har utrett kostnaderna för hälso- och sjukvården i stora städer och kostnaderna för social- och hälsovården i medelstora kommuner år 2018.

Formuleringen om att samjouren vid Raseborgs sjukhus ska stänga efter sommaren ströks under måndagens möte då Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS styrelse sammanträdde. En arbetsgrupp ska utreda sjukhusets framtid. I tidigare beredningstexter skrev chefsöverläkare Markku Mäkijärvi att det

Anvisningar ska öka cybersäkerheten inom social- och hälsovården. Anvisningarna har tagits fram av Social- och hälsovårdsministeriet och Kommunförbundet. Social- och hälsovården är numera i stor utsträckning digitaliserad och automatiserad. Exempelvis nästan alla apparater och system som används vid

Pihlajalinna samarbetsförhandlar. I samarbetsförhandlingarna som berör 2 400 anställda hotas 380 jobb. Samarbetsförhandlingarna berör inte de bolag som Pihlajalinna driver tillsammans med kommunerna, uppger företaget i ett pressmeddelande. Utanför förhandlingarna är även läkare som arbetar kliniskt.