Aktuellt

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet.

Har du identifierat ett utvecklingsprojekt i din kommunorganisation, en utmaning som man kunde försöka lösa på något helt nytt sätt? Har du eller ditt