Rekommendation om att fira nationella veterandagen 27.4

Nationella veterandagen firas onsdagen den 27 april 2022.

Villmanstrands stad arrangerar är 2022 nationella veterandagens huvudfest den 27 april i Villmanstrands idrottshus. Temat för huvudfesten i Villmanstrand är ”I vårt land spirar det nya”.

Bifogat den riksomfattande rekommendationen om firande av Nationella veterandagen 2022.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information