Kommunernas nationalspråksnätverk 3/2021

Information om evenemanget

Startdatum
Slutdatum
Evenemangsstad
On-line

Tema för nätverksmötet är preliminärt språk språkklimatet.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman