Svensk information om KOTO24

Information om evenemanget

Startdatum
Slutdatum
Evenemangstyp
On-line training
Arrangör
Kommunförbundets Svenska team

Välkommen på vår svenska information om KOTO24!

Den 7 juni blir det en förmiddag med samlad information på svenska om det som är aktuellt inför reformen av integrationslagen (KOTO24).

Ämnen som behandlas är flerspråkig samhällsorientering, en utbildning som ska erbjudas fr.o.m 2025 på integrationskundens modersmål eller ett språk som kunden förstår väl. Utbildningen innehåller information om det finländska samhället, om att bo, leva och arbeta i Finland.

Vi tar även upp integrationsutbildningen, som i regel ordnas som arbetskraftsutbildning trots att största delen av de svenskspråkiga integrationsutbildningarna genomförs som frivilliga studier.

Avslutningsvis går vi igenom den nyaste utvecklingen inom informationssystemet Koto-digi. Koto-digi är ett riksomfattande informationssystem för integration som ska stödja klientarbetet i kommunerna och förbättra informationsutbytet mellan integrationsaktörerna.

Medverkande:

  • Anna Bruun & Laura Ruuskanen, Arbets-och näringsministeriet
  • Annika Bussman, Undervisnings- och kulturministeriet
  • Emine Karakan & Antti Kanniainen, UF-centret
     

Informationen anordnas av Kommunförbundets svenska team tillsammans med Arbets-och näringsministeriet, Undervisnings-och kulturministeriet och UF-centret. Den riktar sig till personer som i kommunen eller sysselsättningsområdet arbetar med KOTO24-reformen samt till övriga aktörer som arbetar med integration.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman