Essi Ratia

Essi Ratia

Projektsakkunnig
Enheten för välfärd och bildning
+358 50 463 7695
Essi.Ratia@kuntaliitto.fi
Ansvarsområden
  • projektet Utbildning som tjänst – tillgången och tillgängligheten till utbildning (KOPA)
  • yrkesutbildning
  • nätverket för regionstäder