Essi Ratia

Essi Ratia

Projektsakkunnig
Enheten för välfärd och bildning
+358 50 463 7695
Essi.Ratia@kuntaliitto.fi