Jarkko Huovinen

Jarkko Huovinen

direktör, regioner och samhällen
Enheten för livskraft och ekonomi
+358 9 771 2550, +358 40 531 6655
Jarkko.Huovinen@kuntaliitto.fi