Julkaisun kansi

Den europeiska deklarationen för jämställdhet

Medverkande
Kuntaliitto & CEMR
Publiceringsdatum
Beskrivning
Deklarationen för jämställdhet stöder kommunerna då de genomför jämställdhetslagstiftningen. Det är fråga om ett frivilligt åtagande att omsätta lagstiftningen och internationella överenskommelser i praktiken i kommunerna och i regionerna.

Deklarationen beskriver ur olika perspektiv hur man kan främja jämställdhet och förebygga diskriminering som sker på flera grunder. Jämställdhetsdeklarationen omfattar kommunernas och landskapens demokratiska ansvar och beslutsfattande, ledning, service, arbetsgivarroll, förebyggande av könsrelaterat våld samt arbete för hållbar utveckling.
Publiceringsdatum
Upplaga
6 reviderarde upplagan
Filstorlek
2,8 Mt
ISBN
978-952-293-797-1
Antal sidor
28
Utgivare
Finlands Kommunförbund