Handbok i kommunalt beslutsfattande

Medverkande
Haapalehto Saija
Publiceringsdatum

Kategori

Pris
20.00€
Beskrivning
Denna Handbok i kommunalt beslutsfattande har publicerats kommunalvalsåret 2021. Syftet med handboken är att ge kommunens förtroendevalda och anställda stöd i det praktiska arbetet inom kommunens förvaltning. De bestämmelser som gäller kommunerna gäller som sådana också samkommunerna, om inte något annat nämns särskilt i texten.

Varje förtroendevald i kommunen har en viktig roll när det gäller att omsätta demokratin inom den lokala förvaltningen i praktiken. Ditt uppdrag medför även ett stort ansvar. Ansvaret består av dels politiskt ansvar gentemot väljarna, dels juridiskt ansvar som beslutsfattare. Det är bra att känna till hur man bör gå till väga. Handboken fokuserar på kommunens beslutsfattande, förvaltning och sammanträdesförfarande. Syftet med handboken är att ge dig grundläggande information om kommunalförvaltningen, lagstiftningen om den, de förtroendevaldas ställning, jäv och sammanträdesförfarandet. I slutet av varje kapitel finns ett sammandrag av de viktigaste frågorna i kapitlet.

Publikationens innehåll motsvarar i huvudsak innehållet i publikationen Kommunalt sammanträde (2017) av Heikki Harjula, ledande jurist vid Finlands Kommunförbund. Kommunalförvaltningen har dock blivit mer elektronisk under de senaste åren. Därför har publikationen kompletterats med avsnitt om elektroniska sammanträden och beslutsförfaranden. Även offentlighet och dataskydd har behandlats i större utsträckning än tidigare.
Publiceringsdatum
ISBN
978-952-293-802-2
Antal sidor
48
Utgivare
Finlands Kommunförbund