Kommunförbundets cirkulär 28/2017, Jean-Tibor IsoMauno, Anu Nemlander, Mari Patronen, Jaana Viemerö, Tuula Kock ja Tuija Savolainen

De indexbundna klientavgifterna inom social- och hälsovården ändras vid ingången av 2018

De jämnstora klientavgifterna som indexjusteras och inkomstgränserna för de inkomstrelaterade avgifterna ändras vid ingången av 2018.

Avgifterna enligt klientavgiftsförordningen ändras utgående från förordningen 773/2017 som träder i kraft 1.1.2018. Avgifterna enligt klientavgiftslagen ändras 1.1.2018 utgående från Social- och hälsovårdsministeriets meddelande 774/2017.

Cirkuläret som helhet finns befogad.

Etiketter
Anu Nemlander

Förnamn
Anu
Efternamn
Nemlander
Sakkunnig, chef för informations- och ekonomiteamet

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2612
Mobiltelefon
+358 50 563 6180
Ansvarsområden
 • ekonomi och servicestrukturer inom hälso- och sjukvården
 • kostnadsjämförelser mellan kommuner
 • klientavgifter inom hälso- och sjukvården
 • internationell verksamhet
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Social- och hälsovård
Team
Tieto- ja talous
Statistiksakkunniga
Jaana Viemerö

Förnamn
Jaana
Efternamn
Viemerö
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2303
Mobiltelefon
+358 50 359 2023
Ansvarsområden
 • omsorger om utvecklingsstörda
 • tjänster för personer med funktionsnedsättning
 • behörighet och utbildningsstrukturer inom social- och hälsovården
 • internationellt samarbete inom socialvården
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Social- och hälsovård
Team
Sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimi
Tuula Kock

Förnamn
Tuula
Efternamn
Kock
Sakkunnigläkare

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2673
Mobiltelefon
+358 50 382 6327
Ansvarsområden
 • mun- och tandvård
 • primärvård
 • missbrukar- och mentalvård
 • jour
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Social- och hälsovård
Team
Sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimi
Twitterkonto