Cirkulär 21/2017, 21/2017, Joonas Jännäri

Ersättningar för musikframföranden som betalas till Gramex år 2018

Kommunförbundet och Gramex har tillsammans förhandlat fram en uppdaterad avtalsrekommendation Gramex Kommunavtal, som har trätt i kraft vid ingången av 2016 i de kommuner som ingått avtalet. Kommunförbundet och Gramex har i enlighet med den förhandlingspromemoria som undertecknades 11.9.2017 justerat ersättningsbeloppet. Grunden för justeringen är i enlighet med det nya kommunavtalet den allmänna höjningen av inkomst- och kostnadsnivån.

Enligt det nya kommunavtalet ska kommunerna i ersättning för musikframföranden år 2018 betala 0,3 procent mer per invånare än år 2017. För dröjsmål uppbärs den allmänt tillämpade dröjsmålsräntan.

Närmare upplysningar:
Joonas Jännäri, tfn 09 771 2454

Bilaga Förhandlingspromemoria 11.9.2017

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Hanna Tainio
vice verkställande direktör

Joonas Jännäei
jurist
 

 

 

 

 

 

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman