Cirkulär 21/2017, 21/2017, Joonas Jännäri

Ersättningar för musikframföranden som betalas till Gramex år 2018

Kommunförbundet och Gramex har tillsammans förhandlat fram en uppdaterad avtalsrekommendation Gramex Kommunavtal, som har trätt i kraft vid ingången av 2016 i de kommuner som ingått avtalet. Kommunförbundet och Gramex har i enlighet med den förhandlingspromemoria som undertecknades 11.9.2017 justerat ersättningsbeloppet. Grunden för justeringen är i enlighet med det nya kommunavtalet den allmänna höjningen av inkomst- och kostnadsnivån.

Enligt det nya kommunavtalet ska kommunerna i ersättning för musikframföranden år 2018 betala 0,3 procent mer per invånare än år 2017. För dröjsmål uppbärs den allmänt tillämpade dröjsmålsräntan.

Närmare upplysningar:
Joonas Jännäri, tfn 09 771 2454

Bilaga Förhandlingspromemoria 11.9.2017

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Hanna Tainio
vice verkställande direktör

Joonas Jännäei
jurist
 

 

 

 

 

 

 

Etiketter
Joonas Jännäri

Förnamn
Joonas
Efternamn
Jännäri
jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2454
Mobiltelefon
+358 40 834 3036
Ansvarsområden
  • avtalsrätt
  • skadeståndsrätt
  • indrivning och preskription av fordringar
  • bolagsrätt
  • rekommendationsavtal om upphovsrättsersättningar
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska enheten
Juridiska enhetens civilrättsjurister; Kommunförbundets jurister