Cirkulär 19/2017, 7.9.2017, Joonas Jännäri

Gramex ersättningsbelopp efter ändringarna i nationalitetskriteriet

Under mötet (27.4.2017) mellan Gramex och Kommunförbundet berättade Gramex om en ändring i det så kallade nationalitetskriteriet år 2015 som innebär att inspelningar gjorda utanför Europa av europeiska ljudupptagningsproducenter står under upphovsrättsskyddet och därmed också bevakas av Gramex. Tidigare har till exempel en engelsk producents inspelningar i USA stått utanför upphovsrättsskyddet, och ingen ersättning har betalats. I och med ändringen ska ersättningar nu betalas också för dessa. Några exempel på artister vars inspelningar påverkas av ändringen: David Bowie, Eric Clapton, Dire Straits, Rolling Stones, U2, Celine Dion, AC/DC. Lagändringen gäller endast offentliga framföranden och påverkar inte ersättningar för till exempel inspelning och videoupptagning.

Utifrån radiomusikanalyser som gjorts på Gramex initiativ verkar det utvidgade skyddet ha påverkat ersättningarna för offentliga framföranden med +4,3 %. Våren 2017 vidtog Gramex tillsammans med alla sina förhandlingsparter åtgärder för en justering av bakgrundsmusikpriser så att de från början av år 2018 motsvarar den vidgade representationen.

Förhandlingarna med Kommunförbundet ledde till en överenskommelse om att ersättningsbeloppet som kommunerna betalar Gramex justeras med +4,3 % till följd av ändringen i nationalitetskriteriet. Höjningen verkställs i två steg så att år 2018 höjs beloppet med 2,3 % och år 2019 med ytterligare 2,0 %. Kommunförbundet yrkade på denna modell för att ge kommunfältet mera tid att anpassa sig till det högre ersättningsbeloppet.

Indexjusteringarna i enlighet med kommunavtalet verkställs enligt normalförfarandet. Kommunförbundet rekommenderar att medlemskommunerna godkänner förfarandet.

Närmare upplysningar:
Joonas Jännäri, 040 834 3036

Bilaga Kommunerna Förhandlingspromemoria 27.4.2017

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Hanna Tainio
vice verkställande direktör

Joonas Jännäri
jurist

 

 

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman