Cirkulär 16/2017

Kommunernas betalningsandelar för Kommunala arbetsmarknadsverkets nettokostnader år 2016

Kommunernas slutliga betalningsandelar för Kommunala arbetsmarknadsverkets nettokostnader år 2016 uppgick till sammanlagt 6 211 142,16 euro. Av betalningsandelarnas totala budgeterade belopp togs 80 procent, dvs. 4 423 896,00 euro, ut i förskott.

Skillnaden mellan de betalningsandelar som tagits ut i förskott och de slutliga betalningsandelarna, 1 787 246,16 euro, tas ut av kommunerna. Belopp på mindre än 16,82 euro återbetalas inte/tas inte ut.

Enligt lagen om Kommunala arbetsmarknadsverket (254/1993) kan en kommun ansöka om rättelse av betalningsandelen hos Finlands Kommunförbunds styrelse inom 30 dagar efter att kommunen fått del av beslutet.

 

Närmare upplysningar:

Timo Leivo, tfn (09) 771 2007
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi

Markku Jalonen, tfn (09) 771 2500
fornamn.efternamn@kommunarbetsgivarna.fi