Cirkulär 18/2015, 23.11.2015, Joonas Jännäri

Kopiostos bandinspelningsavtal för år 2016

​Finlands Kommunförbund rf och Kopiosto ry har förhandlat om justering av grunderna för ersättningar i det rekommendationsavtal mellan kommunerna och Kopiosto ry som gäller användningen av inspelningar av radio- och televisionsprogram vid bibliotek. Enligt förhandlingspromemorian 27.10.2015 bibehålls ersättningarna oförändrade 2016 enligt följande: 

Typ av ersättning

Ersättning per invånare: 0,097 euro/invånare. 

Ersättning per inspelning:

24 euro per ljudkassett
24 euro per cd-skiva
58 euro per videokassett
58 euro per cd-rom-skiva
58 euro per dvd-skiva

Gällande mervärdesskatt läggs till ersättningsavgiften.

Närmare upplysningar
Joonas Jännäri, jurist, tfn 040 834 3036, e-post: fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Hanna Tainio   
vice verkställande direktör

Joonas Jännäri
jurist

 

Bilaga Förhandlingspromemoria

Läs mer om dessa teman