Cirkulär 25/2017, 18.10.2017, Joonas Jännäri

Kopiostos inspelningsavtal för år 2018

Finlands Kommunförbund rf och Kopiosto ry har förhandlat om en justering av grunderna för ersättningarna i rekommendationsavtalet mellan kommunerna och Kopiosto för användning av inspelningar av radio- och televisionsprogram vid bibliotek. Enligt förhandlingspromemorian 13.9.2017 blir ersättningarna år 2018 kvar på samma nivå som 2017 enligt följande:

Typ av ersättning

Ersättningen per invånare: 0,100 euro/invånare

Ersättning per inspelning:
25 euro/ljudband
25 euro/cd-skiva
60 euro/videokassett
60 euro/cd-rom-skiva
60 euro/dvd-skiva

Till ersättningsavgiften läggs gällande moms.

Närmare upplysningar:
Joonas Jännäri, tfn 09 771 2454

Bilaga Förhandlingspromemoria 13.9.2017

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Hanna Tainio
vice verkställande direktör

Joonas Jännäri
jurist
 

 

 

 

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman