Cirkulär 4/2018

Kommunernas betalningsandelar för Kommunala arbetsmarknadsverkets nettokostnader år 2017

Kommunernas slutliga betalningsandelar för Kommunala arbetsmarknadsverkets nettokostnader år 2017 uppgick till sammanlagt 4 084 579,56 euro. Av betalningsandelarnas totala budgeterade belopp togs 80 procent, dvs. 3 944 684,00 euro, ut i förskott..

Skillnaden mellan de betalningsandelar som tagits ut i förskott och de slutliga betalningsandelarna, 139 826,56 euro, tas ut av kommunerna. Belopp på mindre än 16,82 euro återbetalas inte/tas inte ut.

Enligt lagen om Kommunala arbetsmarknadsverket (254/1993) kan en kommun ansöka om rättelse av betalningsandelen hos Finlands Kommunförbunds styrelse inom 30 dagar efter att kommunen fått del av beslutet. 

 

Närmare upplysningar:

Timo Leivo, puh. (09) 771 2007
etunimi.sukunimi@kommunforbundet.fi

Markku Jalonen, puh. (09) 771 2500
etunimi.sukunimi@kommunarbetsgivarna.fi