Cirkulär 9/2018, Joonas Jännäri

Kopiostos biblioteksavtal för år 2019

Finlands Kommunförbund rf och Kopiosto rf har förhandlat om en ändring av rekommendationsavtalet mellan kommunerna och Kopiosto om användningen av inspelningar av radio- och televisionsprogram vid bibliotek. Det mer exakta innehållet i det rekommendationsavtal som parterna förhandlat fram 14.9.2018 framgår av den bifogade förhandlingspromemorian.

Enligt det nya rekommendationsavtalet frångås den invånarbaserade ersättningen, och från 1.1.2019 betalar alla kommuner/bibliotek ersättning per inspelning. År 2019 blir ersättningarna per inspelning de samma som år 2018, dvs. följande:

Ersättning per inspelning

25 euro/ljudband
25 euro/cd-skiva
60 euro/videokassett
60 euro/cd-romskiva
60 euro/dvd-skiva

Till ersättningarna läggs gällande moms.

Närmare upplysningar:
Joonas Jännäri, tfn 09 771 2454

Bilaga: Förhandlingspromemoria 14.9.2018 (på finska)
         

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Hanna Tainio                                             
vice verkställande direktör       

Joonas Jännäri
jurist                 
 

 

 

 

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman