Cirkulär 2/2018, 20.2.2018, Heikki Telakivi

Nationella veterandagen

Nationella veterandagen firas fredagen den 27 april 2018. Veterandagen firas nu för
32 gången som ett riksomfattande evenemang.

Det centrala temat denna gång handlar om att veteranernas arv ska överföras till följande
generationer.

Det är önskvärt att kommunerna och samkommunerna deltar i firandet genom att arrangera många olika evenemang och program. I rekommendationen om firandet av veterandagen
föreslås det att städerna och kommunerna i Helsingfors närområde ska förena sina resurser och tillsammans bidra till en gemensam nationell huvudfest.

Kommunförbundet vill också påminna om att Utbildningsstyrelsen kommer att ge mer
detaljerade rekommendationer på Edu.fi om firandet i skolor och läroanstalter.

Huvudkommittén för nationella veterandagen och Finlands Kommunförbund hoppas att
kommunerna och samkommunerna utöver veteranerna särskilt beaktar de unga i
arrangemangen kring firandet. Förhoppningsvis samarbetar kommunerna också aktivt
med församlingarna, försvarsmakten, medborgar- och försvarsorganisationerna,
ungdomsorganisationerna och övriga lokala sammanslutningar.

Rekommendationen från huvudkommittén för nationella veterandagen bifogas som stöd för de lokala arrangemangen.

Det nationella huvudevenemanget ordnas i år i Helsingfors 27.4.2018. Evenemangen
som ordnas av kommunerna och samkommunerna har också denna gång en central och
framträdande roll när den nationella veterandagen firas.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman