Cirkulär 8/2018, 19.9.2018

Oenighet mellan kommunerna och CGI om Rondo-avtal

Innehållet har tagits bort på grund av pågående rättsprocesser.

Närmare upplysningar

Jurist, Joonas Jännäri, jurist, tfn +358 3036, joonas.jannari@kommunforbundet.fi
Sakkunnig Tuula Seppo, p. +358 50 428 8255, tuula.seppo@kuntaliitto.fi

                                                                                                    

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman