Kommunernas nationalspråksnätverk 2/2022 - tema tvåspråkig service

Information om evenemanget

Startdatum
Slutdatum
Evenemangsstad
On-line

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman