Utbildning för Språköar

Avgiftsfri utbildning Gränsland LIGHT - infotillfälle

Information om evenemanget

Startdatum
Slutdatum
Evenemangsstad
On-line
Arrangör
Åbo Akademi

Inom den avgiftsfria fortbildningshelheten GRÄNSLAND LIGHT jobbar deltagarna med läs- och skrivprocesser, som är ständigt aktuellt i skolan.

GRÄNSLAND LIGHT belyser aktuell läs- och skrivforskning och ger lärarna möjligheter att utvecklas genom kollegial handlingsreflektion.

Deltagarna blir bättre på att stötta, beskriva och utvärdera elevers allsidiga kompetens i ämnet svenska och litteratur och på att hantera mångfalden i klassen.

Fortbildningshelheten skräddarsys så att upplägget passar deltagarna och deras behov. Den kan gå helt på distans eller delvis på plats. 

Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är avgiftsfri för deltagarna.

Vi bjuder in till ett diskussions- och frågetillfälle på zoom kring GRÄNSLAND LIGHT:

Läs mer om dessa teman