Info för förtroendevalda

Flyktingens väg till kommunen

Information om evenemanget

Startdatum
Slutdatum
Evenemangsstad
Online
Price (excluding VAT)
0.00€

Vill du veta mera om vägen till den nya hemkommunen för kvotflyktingar som kommer till Finland?

Hur ser tjänsterna ut i det inledande integrationsskedet?

Hur kan vi i vårt bemötande främja inkluderingen i det nya samhället?

För vem?

Webbinariet riktar sig till förtroendevalda både på lokal, regional och nationell nivå.

Innehåll:

Introduktionsutbildningen stöder integrationsarbetet genom information om vägen till Finland samt om tjänsterna i den nya kommunen. Vi diskuterar förtroende och bemötande och hur just du kan stöda inkluderingen och delaktigheten i den nya kommunen, speciellt i början av integrationsprocessen.  

Flyktingens väg till kommunen- utbildningen ordnas helt online.

Länken till själva webbinariet skickas till de anmälda närmare tillfället.

Program:

14.00-14.10 Välkommen! Introduktion till utbildningen

14.10-14.40 Kvotflyktingens resa till Finland och stödet i den nya hemkommunen - Liselott Sundbäck, (Finlands flyktinghjälp)

14.40-15.10 Kvotflyktingmottagandet i Raseborg, inledande integrationsstöd - Karin Ljung-Hägert, (Raseborgs invandrarenhet)        

15.15-15.45 Att möta och stöda en människa på flykt - Emina Arnautovic, (kommunalpolitiker, SFP, Närpes)

15.45-16.00 Frågor och kommentarer

  

Utbildningen arrangeras av Finlands flyktinghjälp, IOM och Kommunförbundet.

Evenemanget ordnas inom ramen för Navigator 2.0 – projektet som finansieras av EUs Asyl, - migrations- och integrationsfond.

 

Tilläggsinformation:

Liselott Sundbäck, Navigator 2.0- projektet, Finlands flyktinghjälp, tel. 044-749 3630, liselott.sundback@pakolaisapu.fi

Anmälan och personuppgifter sköts av Finlands flyktinghjälp.