Hållbarhetsforum: planera och bygg utgående från klimatförändringens följder

Information om evenemanget

Startdatum
Slutdatum
Evenemangsstad
Online
Arrangör
Finlands Kommunförbund

Kommunförbundets Hållbarhetsforum online onsdagen den 30 november klockan 14-16.

Program:

  • Energikris, klimatkris och hur man ska förbereda sig för framtiden? Hilppa Gregow, enhetschef från Finska Meteorologiska Institutet (FMI) (40 minuter inklusive diskussion).
     
  • Agera mot stigande vattennivå: Så här planerar och bygger man i skånska Kristianstad, som ligger vid Sveriges lägsta punkt, 2,41 meter under havsnivån. Utmaningar och svårigheter med att bygga skydd på gammal sjöbotten. Projektledare Karl Erik Svensson och Johan Lindström, expert inom geoteknik, berättar (40 minuter inklusive diskussion).
     
  • Vad behöver man beakta gällande klimatförändringen när man planerar, bygger och renoverar vägar och broar? Elina Granqvist, sakkunnig vid Trafikledsverket (40 minuter inklusive diskussion).
     
  • Tillfället modereras av Barbro Teir, ledarskapskonsult. 

Tillfället är avgiftsfritt men kräver anmälan

Hållbarhetsforum är Kommunförbundets svenskspråkiga nätverk för hållbar utveckling i kommunerna. Nätverket samlar kommunala tjänstepersoner och förtroendevalda som arbetar med och/eller är intresserade av hållbarhetsfrågor. 

Välkommen med! 

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman