Förslag om hur den svenska servicen kan organiseras

Hur organisera servicen på svenska i de tvåspråkiga välfärdsområdena

Information om evenemanget

Startdatum
Slutdatum
Evenemangsstad
Webbinarium
Price (excluding VAT)
0.00€
Arrangör
Finlands Kommunförbund och Folktinget

Kommunförbundet och Folktinget bjuder in välfärdsområdenas nya förtroendevalda och övriga intresserade till ett informationstillfälle där vi berättar om hur de svenskspråkiga servicestrukturerna kan organiseras i de tvåspråkiga välfärdsområdena. 

Välkommen på webbinarium onsdagen den 23 mars 2022 kl. 15-17. Obs nytt datum!

Folktinget och Kommunförbundet har en bred arbetsgrupp som arbetar med frågor om vård på svenska (VPS). Vi har bl.a. gjort ett Stödmaterial för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdena som du kan bekanta dig med på förhand.

 

Program:

1. Var är vi nu och vägen framåt

Bakgrund och presentation av VPS-gruppens stödmaterial samt en framåtblick.

2. De viktigaste frågorna att bevaka ur språklig synvinkel

Presentation av de viktigaste frågorna ur språklig synvinkel att bevaka avseende välfärdsområdets organisation, bland annat inom personalorganisationen, språkkunskapskrav och nationalspråksnämnden.

3. Överblick och lägesuppdatering av de svenska specialuppdragen

Wiveka Kauppila från Egentliga Finlands välfärdsområde och Kia Leidenius från Västra Nylands välfärdsområde presenterar arbetet med de lagstadgade svenska specialuppdragen.

 

Webbinariet hålls på svenska. Kom ihåg att anmäla dig här nedanför. 

Välkommen med!