Kommunernas välfärdsseminarium 31.5.2022

Information om evenemanget

Startdatum
Slutdatum
Evenemangsstad
Helsingfors / On-line
Evenemangsplats
Kommunernas hus, Andra Linjen 14 14, 00530, B3.6
Arrangör
Kommunförbundet

Bättre hälsa och välfärd genom samarbete mellan kommuner, välfärdsområden och organisationer

Seminariet i KuntaTV: https://www.kunta.tv/suorat-lahetykset/kuntien-hyvinvointiseminaari-31-5-2022/ 

Välkommen på välfärdsseminarium i Helsingfors den 31 maj. Seminariet är gratis och öppet för alla som arbetar för att främja hälsa och välfärd, både förtroendevalda, kommunalt anställda, organisationer, företag, församlingar och enskilda invånare. Alla behövs i välfärdsarbetet!

I det svenska parallellprogrammet kl. 12.15 diskuterar vi hur en organisationsvänlig kommun kunde fungera i att stärka välfärden!

Chefen för främjande av hälsa och välfärd Jim Eriksson i Österbottens välfärdsområde berättar hur Österbotten försöker bygga upp samarbetet mellan välfärdsområdet och kommunerna där. Eriksson är på plats i Kommunernas hus. 

Sysselsättningsansvariga Inger Bjon vid Kronoby kommun berättar om erfarenheter av att tillsammans med organisationer skapa mervärde för både invånarna, kommunen och organisationerna. Hon tar upp både sådant som har fungerat bra, men också sådant som inte har fungerat så bra - av allt kan man lära sig. Vi får höra om ett lyckat projekt inom ramen för Åbo Akademis forsknings- och utvecklingsprojekt SMIL (Svenska modeller för social innovation i landsbygdsutveckling), som har undersökt kommuners förmåga att samarbeta med tredje sektorn. Resultatet blev en loppmarknad och ett café som ger långtidsarbetslösa personer jobb. Bjon deltar i seminariet på distans.

Som värd fungerar Robin Lindberg, sakkunnig på Kommunförbundet.

Uppdatering: Då många så önskat och då coronavirusläget fortfarande är som det är, kommer även parallellseminarierna kl. 12.15 att arrangeras  på nätet. Du kan följa med det svenska parallellseminariet på Teams via denna länk:

Klicka här för att ansluta till mötet

Sista anmälningsdag är 24 maj. På Teams kan du delta i det svenska parallellseminariet också som oanmäld, men det är önskvärt att alla anmäler sig.

Om du har anmält dig till välfärdsseminariet, är det viktigt att du justerar anmälan, om dina planer ändras, till exempel om du hellre deltar på distans.

Du är fortfarande varmt välkommen till Kommunernas hus, där du även får kaffe och sällskap!

Det kan bli ändringar i programmet. Följ därför med informationen som uppdateras på finska här: Kuntien hyvinvointiseminaari 31.5.2022 | Kuntaliitto.fi

Seminariet är gratis, kaffe bjuds det på men lunchen får man betala själv. 

Håll koll på eventuella ändringar i programmet här: Kuntien hyvinvointiseminaari 31.5.2022 | Kuntaliitto.fi

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information