Kommunikatörsnätverket: Kriget i Ukraina och hur det påverkar kommunerna

Information om evenemanget

Startdatum
Slutdatum
Evenemangsstad
On-line

De kommunala kommunikatörerna i de svensk- och tvåspråkiga kommunerna samlas måndag den 25 april kl. 14.00- 16.00 för att diskutera hur Rysslands attack på Ukraina och det försämrade säkerhetsläget i Europa påverkar kommunerna och kommunernas kommunikation.

Varmt välkomna att delta och ställa frågor till experterna!

Mer info om nätverket för kommunernas kommunikatörer

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman