Kommunernas nationalspråksnätverk 1/2022 - tema: tvåspråkighet i världen

Information om evenemanget

Startdatum
Slutdatum
Evenemangsstad
On-line

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman