Webbinarium om läget i Ukraina och krisens konsekvenser för kommunens bildningstjänster

Information om evenemanget

Startdatum
Slutdatum
Evenemangsstad
Webinaari
Arrangör
Kommunförbundet

Omkring 20 000 personer från  Ukraina har flytt till Finland och bosatt sig i olika delar av landet. Omkring hälften av personerna är minderåriga barn och ungdomar. Kommunens bildningstjänster har en viktig roll att stöda vardagen och främja personers välbefinnande. I kommunen kan situationen vara känslig för förändringar och förutsätta omedelbara åtgärder. Därtill behövs beredskap för att kunna bemöta ett ökat behov av fostrings- och bildningstjänster, men också av fritidstjänster.

I webbinariet får du information om nuläget samt om de uppgifter och ansvar som kommunens bildningstjänster har. Därtill behandlas centrala ärenden, som berör finansiering av tjänsterna. Under webbinariet får du också höra exempel från kommuner om hur man har utvecklat och tagit i bruk god praxis.

Webbinariet, som Kommunförbundet ordnar, är riktat till kommunens ledande tjänstemän särskilt inom bildningssektorn och till utbildningsanordnare. Tillställningen lämpar sig även för annan kommunal personal vars arbetsuppgifter omfattar välfärds- och invandringsfrågor.

Programmet 13.5. klo 9.00 - 11.00

  • Aktuellt om nuläget
  • Goda relationer mellan befolkningsgrupper främjar välbefinnande och jämlikhet
  • Kommunens bildningstjänster i vardagen - ansvar och uppgifter samt centralt om finansiering
  • Exempel om beredskap och praxis från kommuner

Tillställningen ordnas som ett Teams-webbinarium. Du kan delta i diskussionen både på finska och svenska. Anmälan via följande länk.