Förvaringstider för kommunala handlingar

12.07 Småbarnspedagogik

Denna databas innehåller anvisningar om förvaringstider inom småbarnspedagogiken.

I anvisningarna beaktas Riksarkivets bestämmelse 2.1.2019 (AL/13089/07.01.01.01.01/2018) om handlingar som förvaras varaktigt och Kommunförbundets rekommendationer om handlingar som förvaras en begränsad tid. 

Anvisningarna tillämpas på dokumentinformation som uppstått från 1.8.2017. All digital dokumentinformation som ska förvaras varaktigt förvaras varaktigt i digital form, om informationen har en form som lämpar sig för långtidsförvaring eller som kan omvandlas till en sådan form. 

Riksarkivets beslut 1.9.1989 och urvalsbeslut tillämpas ändå fortsättningsvis inom småbarnspedagogiken på material som uppkommit före 1.8.2017 och också på analogt material som uppkommit efter 1.8.2017. Det förutsätter att inget motsvarande digitalt material finns eller att det digitala materialet inte på något sätt kan omvandlas till en form som lämpar sig för långtidsförvaring.

De tidsbundna förvaringstiderna i anvisningarna är rekommendationer (minimiförvaringstider). Arbetet har genomförts i samarbete med kommunerna och sakkunniga vid Kommunförbundet. Arkivbildaren bör bestämma exakta förvaringstider för handlingarna med beaktande av den praktiska verksamheten i organisationen samt juridiska aspekter. 

På småbarnspedagogikens förvaltningshandlingar tillämpas fortfarande också arkivverkets beslut 3.9.2001 (KA 158/43/01) om varaktig förvaring av handlingar som gäller kommunala stöd- och underhållsuppgifter. 

Läs mer:

Beslut och anvisningar:
Småbarnpedagogikens handlingar  
Anvisning för tillämpningen av beslutet om varaktig förvaring av småbarnspedagogikens handlingar och om förvaringsformen  
Kommunförbundets framställan 28.9.2017 (KA/27317/07.01.01.03.01/2017) till Riksarkivet