Landskaps- och vårdreformen

Nätverk

Kommunförbundet främjar nätverk mellan de personer som bereder landskaps- och vårdreformen. Avsikten med nätverken är att förbättra dialogen mellan kommunerna, regionerna och staten.

Exempel på nätverken:

  • Landskapsdirektörernas nätverk
  • Förändringsledarnas nätverk
  • Landskapens informatörsnätverk
  • Nätverk för beredarna av digitaliseringsreformen
  • Räddningsverkens partnernätverk
  • Räddningsdirektörernas nätverk
  • Landskapsförbundens och närings-, trafik- och miljöcentralernas samarbete