Checklista för den som upprättar bokslutet 2022

Året närmar sig sitt slut och beredningen av kommunernas och samkommunernas bokslut pågår. Vad nytt ska beaktas i kommunernas och samkommunernas bokslut för 2022 utifrån utlåtandena från Bokföringsnämndens sektion för välfärdsområden och kommuner?  

Svar på detta finns i vår checklista för den som upprättar bokslutet. Kom åtminstone ihåg att: 

  • Engångsarvodet till vårdarna är kostnad år 2022. 
  • Underskott i en samkommun som överförs till ett välfärdsområde kan i regel inte täckas med grundkapital. 
  • Beslut om återbetalning av överskott i en samkommun som övergår till ett välfärdsområde ska fattas under år 2022. 
  • Beslut om täckning av underskott och återbetalning av överskott i en samkommun som övergår till ett välfärdsområde påverkar bokslutet för år 2022. 
  • Tillgångs- och kapitalposter som överförs till välfärdsområdena bokförs inte i bokslutet för år 2022. 
  • Då löner betalas retroaktivt måste man bedöma om det är fråga om en ändring i en uppskattning eller bedömning i bokföringen eller ett fel som gäller tidigare år. 

Läs hela checklistan vår webbplats Bokföring och bokslut

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman