Checklista för den som upprättar bokslutet 2022

Året närmar sig sitt slut och beredningen av kommunernas och samkommunernas bokslut pågår. Vad nytt ska beaktas i kommunernas och samkommunernas bokslut för 2022 utifrån utlåtandena från Bokföringsnämndens sektion för välfärdsområden och kommuner?  

Svar på detta finns i vår checklista för den som upprättar bokslutet. Kom åtminstone ihåg att: 

  • Engångsarvodet till vårdarna är kostnad år 2022. 
  • Underskott i en samkommun som överförs till ett välfärdsområde kan i regel inte täckas med grundkapital. 
  • Beslut om återbetalning av överskott i en samkommun som övergår till ett välfärdsområde ska fattas under år 2022. 
  • Beslut om täckning av underskott och återbetalning av överskott i en samkommun som övergår till ett välfärdsområde påverkar bokslutet för år 2022. 
  • Tillgångs- och kapitalposter som överförs till välfärdsområdena bokförs inte i bokslutet för år 2022. 
  • Då löner betalas retroaktivt måste man bedöma om det är fråga om en ändring i en uppskattning eller bedömning i bokföringen eller ett fel som gäller tidigare år. 

Läs hela checklistan vår webbplats Bokföring och bokslut

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Mindre byråkrati, mer fungerande tjänster

Men vilka normer kunde avvecklas? Samla in onödiga normer nu i november och december 2023! Kommunförbundet manar alla städer och kommuner  till insamling av normer som kunde avvecklas. Läs mera.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe