Cirkulär

Lagen om ändring av lagen om utsökningsavgifter (470/2006) träder i kraft 1.1.2007. Justitieministeriet tog i sammanhanget ställning till ett system där man buntar ihop delbetalningar. I modellen är det fråga om att bunta ihop delbetalningar av fordringar som är av samma slag och som uppstår på

Finlands Kommunförbunds styrelse godkände 30.10.2003 ett ställningstagande för främjande av kommunernas säkerhetsarbete. Ställningstagandet ”Kuntaliiton linjaus liiton ja kuntien turvallisuustyölle” (Kommunförbundets riktlinjer för förbundets och kommunernas säkerhetsarbete) finns på adressen: www