Cirkulär 1/2015, Piia Huttunen, 7.1.2015

Förteckningen över cirkulären år 2014

​Bifogat sänder vi för kännedom förteckningen över Finlands Kommunför¬bunds cirkulär under 2014.

-----------

Oheisena lähetetään tiedoksi luettelo Suomen Kuntaliiton vuoden 2014 yleiskirjeistä.

 

Närmare upplysningar / Lisätietoja:
Piia Huttunen, tfn / puh 09 771 2648, 
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi

etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Timo Leivo 
ekonomi- och förvaltningsdirektör
talous- ja hallintojohtaja 

 

Piia Huttunen
tf arkivarie
va. arkistonhoitaja