Cirkulär 14/2016, 7.11.2016, Joonas Jännäri

Ersättningar för musikframföranden som betalas till Teosto år 2017

Enligt Kommunförbundets och Teostos avtal om rätten till musikanvändning var kommunernas ersättning för musikframföranden 11,01 cent per invånare år 2016 (cirkulär 28.10.2015, 15/2015). Kommunförbundet och Teosto har i enlighet med den förhandlingspromemoria som undertecknades 10.10.2016 justerat ersättningsbeloppet. Grunden för justeringen är i enlighet med rekommendationsavtalet utvecklingen av förtjänstnivåindex och den uppskattade mängden musikframföranden.

Enligt det nya rekommendationsavtalet ska kommunerna år 2017 betala 11,13 cent per invånare i ersättning för musikframföranden. För dröjsmål uppbärs den allmänt tillämpade dröjsmålsräntan.

Närmare upplysningar:
Joonas Jännäri, tfn 09 771 2454
        
FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Hanna Tainio 
vice verkställande direktör

Joonas Jännäri
jurist
 

Bilagor Kommunförbund - Teosto förhandlingspromemoria 2017

Läs mer om dessa teman