Cirkulär 2/2016, Piia Huttunen, 11.1.2016

Förteckning över cirkulären år 2015 / Vuoden 2015 yleiskirjeluettelo

​Bifogat sänder vi för kännedom en förteckning över Finlands Kommunförbunds cirkulär år 2015.

-----------------------

Oheisena lähetämme tiedoksi luettelon Suomen Kuntaliiton vuoden 2015 yleiskirjeistä.

Lisätietoja / Närmare upplysningar:
Piia Huttunen, puh / tfn 09 771 2648, 
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi
   
SUOMEN KUNTALIITTO
FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Timo Leivo
talous- ja hallintojohtaja
ekonomi- och förvaltningsdirektör

Piia Huttunen
arkistonhoitaja
arkivarie