Cirkulär 16/2016, 7.11.2016, Joonas Jännäri

Kopiostos bandinspelningsavtal för år 2017

​Finlands Kommunförbund rf och Kopiosto rf har förhandlat om justering av grunderna för ersättningar i det rekommendationsavtal mellan kommunerna och Kopiosto rf som gäller användningen av inspelningar av radio- och televisionsprogram vid bibliotek. Enligt förhandlingspromemorian 4.10.2016 är ersättningarna år 2017 som följer:

Typ av ersättning

Ersättning per invånare: 0,100 euro. 

Ersättning per inspelning:

25 euro/ljudkassett
25 euro/cd-skiva
60 euro/videokassett 
60 euro/cd-rom-skiva 
60 euro/dvd-skiva

Gällande mervärdesskatt läggs till ersättningsavgiften.

Närmare upplysningar:
Joonas Jännäri, tfn 09 771 2454
        
FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Hanna Tainio   
vice verkställande direktör

Joonas Jännäri
jurist

Bilagor Kommunförbund - Kopiosto förhandlingspromemoria 4.10.2016

Läs mer om dessa teman