Finlands första handbok om medborgarbudet

Osallistuva budjetointi

Medborgarbudget är ett koncept där ekonomi och demokrati förenas. Det går ut på att invånarna får vara med och fundera på och också fatta beslut om hur de ekonomiska resurserna ska användas. Hur ska gång- och cykelvägarna, grönområdena och idrottsplatserna anläggas? Var ska skolor och daghem placeras?

Trots att fullmäktige beslutar om de stora ekonomiska linjerna och helheterna, lönar det sig att lyssna på kommuninvånarna. Resultatet blir effektivare tjänster och nöjdare invånare. Tillsammans med kommuninvånarna kan man fundera på var det skulle gå att hitta resurser för att genomföra saker som upplevs som viktiga men som kommunernas egna resurser inte räcker till för.

Kommunförbundet publicerade i juni 2017 den första finländska handboken om medborgarbudget. Den svenska översättningen är under arbete. I handboken presenteras olika sätt att tillämpa en medborgarbudget och vilka fördelar den kan ge. Frågan är särskilt aktuell just nu, eftersom kommunallagens 22 §, som trädde i kraft i början av juni, uppmuntrar kommunerna att involvera invånarna i ekonomiplaneringen.

Medborgarbudget är ett rätt så nytt koncept i Finland, också om det redan använts i olika former i några kommuner. Ute i världen används medborgarbudget i relativt stor utsträckning och erfarenheterna har varit goda. I bästa fall aktiverar medborgarbudgeten invånarna och ökar deras intresse för gemensamma frågor samt gör det lättare att använda skattemedlen på ett effektivt sätt och för rätt ändamål.  

Det finns inte bara en rätt metod att använda medborgarbudget, utan den kan tillämpas på många olika sätt. Samma modell lämpar sig inte för alla kommuner och landskap. Kommunförbundet uppmuntrar kommunernas tjänsteinnehavare, förtroendevalda och invånare att läsa handboken och prova på olika former av medborgarbudget.  

Handboken om medborgarbudget i kommuner och samkommuner finns på webben bakom följande länk: http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3356

Den svenska översättningen läggs ut när den är klar.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Mindre byråkrati, mer fungerande tjänster

Men vilka normer kunde avvecklas? Samla in onödiga normer nu i november och december 2023! Kommunförbundet manar alla städer och kommuner  till insamling av normer som kunde avvecklas. Läs mera.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe