Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till Kommunförbundets sakkunniga.

Vi rekommenderar att ni i första hand kontaktar oss via blanketten i vår rådgivningstjänst. Kommunförbundets allmänna epost är kundtjanst (at) kommunforbundet.fi.

Kommunförbundets kommunikationsteam betjänar medierna vardagar kl. 9-16 på telefonnummer 050 300 4968.

I bildbanken hittar man bilder av våra direktörer och en del av våra sakkunniga. Klicka på länkarna för mera information om Kommunförbundets styrelse och förbundsdelegation.

Leena Hoppu-Mäenpää

ledande jurist
Juridiska enheten
Ansvarsområden
 • avtalsledning och avtalshantering
 • avtalsrätt
 • upphandlingskontrakt - tjänster enbart för kommunernas upphandlande enheter
 • JYSE-villkor
 • avtalsbaserad beredskap
 • skadestånds- och försäkringsrätt
 • allmän civilrätt
 • konsumentärenden
Juha-Matti Kiviluoto

Juha-Matti Kiviluoto

Jurist
Juridiska enheten, Administrative Law
+358 9 771 2254, +358 50 441 0554
Ansvarsområden
 • stöd för beslutsfattandet i Kommunförbundets förbundsdelegation och styrelse
 • allmän förvaltnings- och kommunalrätt
 • beslutsfattande, ändringssökande och rättegångsförfaranden
 • val- och partilagstiftning
 • juridiska frågor om markanvändning, byggande, boende och trafik
Kirsi Lamberg

Kirsi Lamberg

Jurist
Juridiska enheten, Administrative Law
+358 9 771 2250, +358 50 420 5679
Ansvarsområden
 • kommunallagen och allmän kommunalrätt
 • beslutsfattande och ändringssökande
 • offentlighetslagen
 • juridiska frågor inom undervisningsväsendet
Minna Mättö

Minna Mättö

Jurist
Juridiska enheten, Myytti-tiimi
+358 9 771 2037, +358 50 308 1487
Ansvarsområden
 • lagstiftning om byggande och områdesplanering
 • juridiska frågor om digitalisering av den byggda miljön
 • juridiska frågor om naturens mångfald och naturvård
Marko Nurmikolu

Marko Nurmikolu

Ledande jurist
Juridiska enheten, Myytti-tiimi
+358 9 771 2597, +358 50 406 9494
Ansvarsområden
 • miljöskyddslagstiftning
 • avfallslagstiftning
 • marktäktslagen
 • lagstiftning om miljö- och hälsoskyddet