Aktuellt

På denna sida finner du Kommunförbundets pressmeddelanden och nyheter och aktuell information från Kommunförbundskoncernen.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet.

En av kommunens primära uppgifter enligt kommunallagen är att främja invånarnas välfärd. Vad innebär denna uppgift i fråga om barn och unga? Det första man tänker på då det gäller främjandet av hälsa och välfärd är ofta social- och hälsovårdstjänsterna. Dessa tjänster utgör en viktig och nödvändig

Medeltemperaturen stiger och extrema väderfenomen blir vanligare. Klimatförändringens effekter märks redan i Finland. Den färska handboken Hur möter kommunerna klimatförändringen? ger basfakta om hur kommunerna kan förbereda sig för klimatförändringen. Den innehåller även konkreta exempel på

Medeltemperaturen stiger och extrema väderfenomen blir vanligare. Klimatförändringens effekter märks redan i Finland. Den färska handboken Hur möter kommunerna klimatförändringen? ger basfakta om hur kommunerna kan förbereda sig för klimatförändringen. Den innehåller även konkreta exempel på

Inom ramen för kommunalt beslutsfattande har vi ungdomsfullmäktigen, som enligt kommunallagen ska finnas till för att trygga ungas påverkningsmöjligheter i den kommunala beslutsgången. Dessa ungdomsfullmäktigen är visserligen utmärkta sätt för unga att bli hörda, men deltagande barn och unga är

Brändö på Åland söker ny kommundirektör. Nuvarande kommundirektör John Wrede går vid årsskiftet i pension efter 34 år i kommunens tjänst. Behörighetskrav är högskole- eller universitetsexamen, förtrogenhet med kommunal förvaltning, ledarförmåga samt goda kunskaper i svenska. – Den vi söker ska ha

Karin Ihalainen, rektor för Svenska skolan i Lahtis, blir projektledare för Kommunförbundets språköprojekt. Projektet som finansieras av Svenska kulturfonden är tvåårigt. – Det är ett brett och spännande uppdrag. Jag ser verkligen fram emot att börja jobba med språköarna, säger Karin Ihalainen som

Kommunförbundet har publicerat en sammanfattning av nettoutgifterna inom social- och hälsovården i de 44 största kommunerna och 8 samkommuner. Ifjol steg kostnaderna för social- och hälsovården sammanlagt med 4,9 procent jämfört med föregående år. Ökningen var störst inom primärvården (11,9 procent)

Kommunförbundet har publicerat en sammanfattning av nettoutgifterna inom social- och hälsovården i de 44 största kommunerna och 8 samkommuner. Ifjol steg kostnaderna för social- och hälsovården sammanlagt med 4,9 procent jämfört med föregående år. Ökningen var störst inom primärvården (11,9 procent)